Члени Редакційної Ради

Олег Посикалюк
перший заступник головного редактора,
кандидат юридичних наук, доцент

Тетяна Коломоєць
заступник головного редактора, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
декан юридичного факультету Запорізького національного університету

Вікторія Рєзнікова
заступник головного редактора
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наталія Антонюк
кандидат юридичних наук, доцент
суддя Великої Палати Верховного Суду

Расім Бабанли
доктор юридичних наук,
перший заступник керівника Апарату Верховного Суду

 

Крістіан фон Бар
(Christian von Bar)

Dr. Dr. h.c.mult., Professor, FBA (Germany)
University of Osnabrueck, Director, European Legal Studies Institute, Professor of Law

Юрій Барабаш
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Олександр Батанов 
доктор юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Юрій Баулін
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Володимир Бевзенко
доктор юридичних наук, професор
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Олександр Брьостл
(Alexander Bröstl)

Professor, Dr. jur., Candidate of Legal Sciences (Slovakia) 
Директор Інституту теорії права ім. Густава Радбруха в Університеті ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина)

Тетяна Вільчик
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Юрій Галаєвський
заслужений юрист України 

Марселло Галуппо
(Marcelo Galuppo)

Ph.D. in Law, Professor (Brazil) 
Professor at the pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Brazil), Associated professor at the Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil)

Анатолій Гетьман
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Сергій Головатий
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України
заступник Голови Конституційного Суду України

Оксана Грищук
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка

Дмитро Гудима
кандидат юридичних наук, доцент
суддя Великої Палати Верховного Суду

Борис Гулько
заслужений юрист України
Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

 

Олександр Дроздов
доктор юридичних наук, доцент 
доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  адвокат

Володимир Єрмоленко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Володимир Журавель
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
головний учений секретар Національної академії правових наук України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дмитро Задихайло
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Володимир Зубар
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія"

Алієв Амір Ібрагім
доктор юридичних наук, професор (Азербайджан)
Baku Sstate University Dean of Law Faculty 

Оксана Капліна
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 
 

Олександра Кологойда
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тетяна Комарова
доктор юридичних наук, професор
доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Тетяна Корнякова
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри адміністративного та кримінального права Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Олексій Кот
доктор юридичних наук, старший дослідник, професор, член-кореспондент НАПрН України
провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Олена Кохановська
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Станіслав Кравченко 
кандидат юридичних наук
Голова Верховного Суду

Василь Крат
кандидат юридичних наук, доцент
суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Олексій Кресін
доктор юридичних наук, професор
завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Степан Кубів
доктор економічних наук, доцент
народний депутат України

Наталія Кузнєцова
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
Віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського обласного центру, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павло Кулинич
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
провідний науковий співробітник, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права (на громадських засадах) Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Микола Кучерявенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ірина Куян
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України

Дмитро Лубінець
доктор філософії
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Дмитро Лук’янов
доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дмитро Луспеник
кандидат юридичних наук, доцент 
суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, секретар Пленуму Верховного Суду

 

Роман Майданик
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергій Максимов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Олександра Матвійчук
дукраїнська правозахисниця
голова громадської організації “Центр громадянських свобод”

Сергій Мінченко
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії прокуратури України

Анатолій Мірошниченко
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Віра Михайленко
кандидат юридичних наук
Голова Вищого антикорупційного суду

Лідія Москвич
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Анатолій Музика
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

Володимир Носік
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наталія Оніщенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Наталія Пархоменко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
вчений секретар Інституту держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України

Петро Пацурківський
доктор юридичних наук, професор
декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олег Первомайський
дкандидат юридичних наук, доцент,
суддя Конституційного Суду України

Олександр Петришин
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
Президент Національної академії правових наук України

Роман Петров
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри міжнародного і європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Пилип Пилипенко
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Сергій Погрібний
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Олег Подцерковний
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

Борис Поляков
доктор юридичних наук, професор
суддя Північного апеляційного господарського суду

Юрій Притика
доктор юридичних наук, професор 
професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергій Рабінович
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Лариса Рогач
кандидат юридичних наук
Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Михайло Савчин
доктор юридичних наук, професор 
директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Світлана Серьогіна
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Олександр Скрипнюк
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Ксенія Смирнова
доктор юридичних наук, професор 
професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Михайло Смокович
доктор юридичних наук
Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Інна Спасибо-Фатєєва
доктор юридичних наук , професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Марина Стефанчук
доктор юридичних наук 
професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Микола Стефанчук
доктор юридичних наук, професор
народний депутат України

Хірохіде Такікава
(Hirohide Takikawa)

Professor (Japan)
Професор в Університеті Ріккіо (Японія)

Михайло Теплюк
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України
заступник Керівника Апарату Верховної Ради України — керівник Головного юридичного управління

Олег Ткачук
доктор юридичних наук, доцент
суддя Великої Палати Верховного Суду

Вячеслав Труба
доктор юридичних наук, професор 
ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Віталій Уркевич
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
суддя Великої Палати Верховного Суду

 

Спиридон Флогаітіс
(Spyridon Flogaitis)

Ph.D. in Law, Professor (Greece) 
директор Європейської державної юридичної організації

Світлана Фурса
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Євген Харитонов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Сергій Харитонов
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наталія Хуторян
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач відділу цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Тетяна Цувіна
доктор юридичних наук, доцент,
в. о. завідувача кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Олександр Чирич
(Oleksandr Ciric)

Doctor of Law, Professor (Serbia) 
Віце-президент Постійного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Сербії

 

Валерій Шепітько
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Михайло Шумило
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
начальник правового управління Департаменту аналітичної та правової роботи Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Оксана Щербанюк
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри процесуального права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ячіко Ямада
(Yachiko Yamada)

Professor (Japan)
Професор Школи права Чуо, Університет Чуо

Олександра Яновська
доктор юридичних наук, професор
суддя Великої Палати Верховного Суду