Розділи:

Мітки:

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС ДЛЯ СХІДНОЇ ГАЛІЦІЇ 1797 Р. – ПРАВОВА СПАДЩИНА АВСТРІЇ ТА УКРАЇНИ!

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС ДЛЯ СХІДНОЇ ГАЛІЦІЇ 1797 Р. – ПРАВОВА СПАДЩИНА АВСТРІЇ ТА УКРАЇНИ!

            За підтримки Центру дослідження права ім. Савіньї (м. Одеса) вийшла друком перша Книга-пам’ятка першої серії Національного проєкту «Скарбниця пам’яток українського права» - Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. Видання Кодексу здійснено як пам’ятки українського права з огляду на його значення та вплив на розвиток цивільного права в Україні. Пам’ятка стала однією з перших кодифікацій приватного права на території не тільки українських земель у складі Габсбурзької монархії, а й Європи та світу.

Книга є результатом багаторічних досліджень науковців Центру дослідження права ім. Савіньї (м. Одеса): співзасновника Центру, адвоката, к. ю. н., доц, Володимира Зубара; керівника Центру, адвоката, к. ю. н. Олега Кутателадзе; адвоката, к. ю. н., доц. Антона Гужви. Вагомий внесок у видання Кодексу, його коментування зробили Перший заступник Голови Верховної Ради України, голова редакційної ради юридичного журналу «Право України», д.ю.н., проф., академік НАПрН України Руслан Стефанчук та професор Віденського університету Вільгельм Браунедер. Історія видання Кодексу, як спільної правової спадщини Австрії та України, розпочалася ще у 2009 р. із проєкту «Кодифікація цивільного законодавства на українських землях», який здійснювався під керівництвом доктора юридичних наук, професора Р. О. Стефанчука. Тоді вперше було опубліковано текст документа латинською мовою. У 2011 р. Центр дослідження права ім. Савіньї розпочав підготовку перекладу Кодексу на українську та російську мови. Перше перекладене видання Цивільного кодексу для Східної Галіції 1797 р. було опубліковано у 2013 р, а друге - у 2018 р.

До уваги читачів 2020 року запропоновано третє науково-популярне, виправлене видання повного латинського тексту Кодексу з паралельним перекладом на українську мову та коментарем провідних науковців України та Австрії.

Редакційна рада та редакція юридичного журналу «Право України» висловлюють глибоку повагу та вдячність партнеру проєкту, голові редакційної колегії та упоряднику книги-пам’ятки «Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р.: текст, переклад і коментар», співзасновнику Центру дослідження права ім. Савіньї (м. Одеса), кандидату юридичних наук, доценту Володимиру Зубару, співголовам і членам редакційної колегії, а також всьому колективу, який працював над її виданням. Ваша підтримка засвідчує тісний зв’язок сучасного покоління правників із витоками української державності, усвідомлення значення історичного досвіду для розвитку законодавства України загалом. У ній прояв любові до України та її правничої спадщини.

Зміст видання можна переглянути за посиланням.

Збережемо правову спадщину України разом!